Praktyczne ćwiczenia w tematyce projektów

Uczestnicy projektu AKADEMIA LIDERA odbyli już kilka warsztatów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości i aktywizacji oraz tworzenia i zarządzania projektami .

Ich celem było odkrycie w uczestnikach postaw przedsiębiorczych oraz wewnętrznych zasobów kreatywności i życiowej zaradności rozumianej jako umiejętność rozwiązywania problemów dnia codziennego. Zajęcia ukierunkowane były także na ukazanie możliwości aktywizacji społecznej  oraz rozwój umiejętności liderskich.

Warsztaty poprowadziła koordynatorka projektu Joanna Kowalska.

Praktyczne ćwiczenia w tematyce projektów
Przewiń do góry