Liderzy z wizytą w Toruniu

24 stycznia uczestnicy projektu „Akademia Lidera” wzięli udział w wizycie studyjnej. Celem wyjazdu był gród Kopernika.

Zorganizowano inspirujące spotkanie w Kamienicy Inicjatyw – kreatywnym miejscu spotkań dla rodzin wielodzietnych, seniorów i dzieci w samym środku toruńskiej starówki. W jego trakcie Prezes Stowarzyszenia Anna Zielińska wraz z pracownikami zaprezentowali swoją działalność statutową  i opowiedzieli o różnorodnych projektach, jakie prowadzili w ciągu ostatnich 3 lat w  Kamienicy Inicjatyw.  Podzielili się także swoim bogatym doświadczeniem w ramach Banku Dobrych Praktyk w zakresie tematyki senioralnej i międzypokoleniowej.  Uczestnicy zostali oprowadzeni po budynku i pracowniach , a także spotkali się z lokalną liderką i animatorką środowiska senioralnego w Toruniu – Teresą Grochulską. W trakcie spotkania nie zabrakło dyskusji nt.  możliwości wpływu mieszkańców na ofertę kulturalno-rekreacyjną.

Po obiedzie Uczestnicy udali się do Domu Legend Toruńskich na interaktywny pokaz z udziałem publiczności, łączący historię, legendy, odgrywanie scenek  okraszone dużą dawką dobrego humoru .

Wyjazd zakończył się spacerem po Toruniu i wspólnym zdjęciem przy pomniku Mikołaja Kopernika .  

Liderzy z wizytą w Toruniu
Przewiń do góry